Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on ilmoitettava edunsaajansa PRH:lle 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajissa tapahtuu muutoksia. Edunsaajia ovat ensisijassa omistajat. Edunsaajien ilmoittaminen on maksutonta ja tapahtuu sähköisesti PRH:n palvelussa. Katso tarkemmat ohjeet PRH:n sivuilta. Me voimme myös auttaa ilmoituksen tekemisessä!