Lisäennakkoa maksamalla voit välttää tulevat jäännösverot. Veroja voi täydentää korottomasti tammikuun 2019 loppuun saakka.

Jos et ole maksanut riittävästi ennakkoveroja tai ennakonpidätysprosenttisi on ollut liian pieni viime vuonna tuloihin nähden, voit hakea ja maksaa lisäennakkoa OmaVerossa. Lisäennakkomenettely koskee siis nyt osakeyhtiöiden lisäksi mm. henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia ja maatalousyrittäjiä. Lue lisää lisäennakoista ja niiden hakemisesta verottajan sivuilta tästä linkistä.