Yhteisöasiakkaiden tuloverotus reaaliaikaistuu ja seuraamusmaksut yhtenäistyvät 1.5.2018 voimaan tulevilla lakimuutoksilla. Muutoksia sovelletaan verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotus päättyy jatkossa verovelvolliskohtaisesti, verotuspäätöksessä ilmoitettuna ajankohtana. Verotus voi siis päättyä entistä aikaisemmin, mutta kuitenkin viimeistään kymmenen kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien. Veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivä määräytyvät niin ikään verovelvolliskohtaisesti. Nämä ajankohdat ilmoitetaan myös verotuspäätöksessä.

Lue lisää muutoksista Verohallinnon sivuilta.