Vuosimenettelyssä olevien arvonlisäverovelvollisten arvonlisäveroilmoituksen antamisen ja maksamisen määräpäivä on 28.2.2018. Samana päivänä on myös maa- sekä metsätalouden veroilmoitusten viimeinen palautuspäivä.