Verotuksen muutoksia

Yhteisöasiakkaiden tuloverotus reaaliaikaistuu ja seuraamusmaksut yhtenäistyvät 1.5.2018 voimaan tulevilla lakimuutoksilla. Muutoksia sovelletaan verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotus […]

Read more
1 2 3 4